Sofieros underbara trädgård har nu genom den energiske stadsträdgårdsmästaren Ole Andersson, återställts med sin blomstergata i det skick den fick av den ljuva blomprinsessan Margareta den goda, maka till den senare Gustaf VI Adolf. Nyligen fick hon sin hyllning inte bara genom blomstergatan utan också med en skulptur i naturlig storlek, karvad i trä av konstnären Risto Karvinen, ett praktfullt porträttlikt arbete. Den är så naturalistisk, att jag tror att kronprinsessans vita klänning är äkta, men också den är skulpterad i lindträ. (Ansiktet misspryds emellertid av alltför glänsande lackering, som kommit till för att man från början tänkt ställa statyn i slottstradgarden.) Träskulpturen står nu i slottets entré, man får gå till slottets baksida för att komma till keramikutställningen.
magaZinet  Fredog 12 juli 1996Return to Princess